นายรวม แสงผักแว่น
ประธานสภา อบต. เบอร์ติดต่อ 065-5832505
 
นายโชคอำนวย บุษบาสระน้อย
รองประธานสภา อบต. เบอร์ติดต่อ 086-2444282
 
นางรพีพรรณ สุวัฒนะพันธ์
เลขานุการสภา อบต. เบอร์ติดต่อ 062-1466891

 
นางชนิตา ชุ่มเกษม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 เบอร์ติดต่อ 080-1692998
 
นายธีรพงษ์ คำวิเชียร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 เบอร์ติดต่อ 089-2827616
 
นางสายชล น้อยพริ้ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 เบอร์ติดต่อ 082-1341776
 
นายกิตติศักดิ์ ชิมสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 เบอร์ติดต่อ 065-0173702
 
นายวิโรจน์ ขอบสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 เบอร์ติดต่อ 080-1662079
 
นายพรชัย เทียนสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 เบอร์ติดต่อ 086-4315142
 
นายอำนวย เภากลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 เบอร์ติดต่อ 098-5719633
 
นายเสน่ห์ ยันสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 เบอร์ติดต่อ 082-2971064
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology