กองคลัง
 
นางสุภาวดี กิจนุกร
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาววิมลรัตน์ พลจังหรีด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เบอร์ติดต่อ 099-6174423
 
นางสาวนพรดา ฉิมสำโรง
คนงานทั่วไป
 
นางสาวภาวิดา ภากิ่ง
คนงานทั่วไป
 
นางสาวจิตฤดี อุ่นจางวาง
พนักงานจ้างเหมา
 
นาย สิริพงค์ อะโน
พนักงานจ้างเหมา
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology