นายอุรุพงศ์
นายอนันต์
นายจักรพันธุ์​
องค์การส่วนตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
  
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 
กองช่าง
 
นายอุรุพงศ์ พระเดชกิ่ง
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายอุรุพงศ์ พระเดชกิ่ง
นายช่างโยธาอาวุโส
 
นายอนันต์ ช่วงสันเทียะ
คนงานทั่วไป
 
นายจักรพันธุ์​ ตรีจังหรีด​
คนงานทั่วไป​
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology