วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

     “การคมนาคมสะดวก  สาธารณูปโภคทั่วถึง พัฒนาการอาชีพเคียงคู่การศึกษา  ชาวประชาอยู่ดีมีสุข”

    วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กร

    “องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงมุ่งมั่นพัฒนาคนและสรรค์สร้างทีมงาน    เพื่อให้บริการด้วยจิตอาสา  ใช้เทคโนโลยีเพื่อความก้าวไกลและพัฒนา  ร่วมนำพาเป็นองค์กรพอเพียง” 
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1  E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology