องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ที่อยู่ เลขที่ 156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย
       จังหวัดนครราชสีมา 30150 (ตู้ปณ. 34 อ.ปักธงชัย)
หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 009860
หมายเลขโทรสาร 044 - 009861
เว็บไซต์ www.tambolsamrong.go.th
E-mail saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Facebook อบต.สำโรง อ.ปักธงชัย
Line ID 044009860

Faecbook

Line

Website


 
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1  E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology