รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 บริการประชาชน
 
แผนการดำเนินงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 - การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 - การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 - การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology