รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 E-servive
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การประเมิน ITA
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2562
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology