รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 บริการประชาชน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 - แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology