รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 E-servive
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การประเมิน ITA
 
สมัยสามัญที่ 4
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ส.ค. 56
 - สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 56
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology