รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการ สำโรง ลด ละ เลิก ยาเสพติด

โครงการ สำโรง ลด ละ เลิก ยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ร่วมกับ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อัพเดทเมื่อ : 03-06-2015 15:54:24


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology