รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ภารกิจซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด

ภารกิจซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้าน บ้านหนองตะอบก จำนวน 1 จุด

บ้านโกรกละลาย จำนวน 2 จุด 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

พบเห็นไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด โปรดแจ้งทางท่านส.อบต.

หรือติดต่อกองช่างโดยตรง 06-5259-6963

อบต.สำโรงยินดีรับใช้ทุกช่องทางครับ

อัพเดทเมื่อ : 05-02-2024 11:43:19


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology