รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 6 โครงการ

กิจกรรมตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1

บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5 

บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 บ้านโพนทรายใต้ หมู่ที่ 10

ร่วมกับตัวแทนภาคประชาชน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

 

#ยิ่งเปิดเผยยิ่งโปร่งใส

#ร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบ

#กองช่าง อบต.สำโรง โทร 06-26261553

อัพเดทเมื่อ : 02-02-2024 09:20:40


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology