รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมควบคุมงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 และ บ้านตูม หมู่ที่ 8

กิจกรรมควบคุมงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3

และบ้านตูม หมู่ที่ 8 ร่วมกับตัวแทนภาคประชาชน 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

 

#ยิ่งเปิดเผยยิ่งโปร่งใส

#ร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบ

#กองช่าง อบต.สำโรง โทร 06-26261553

อัพเดทเมื่อ : 10-11-2023 09:00:09


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology