รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้านเพิ่มเติม บ้านขุนละคร จำนวน 2 จุด

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้านเพิ่มเติม บ้านขุนละคร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566

พบเห็นไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด โปรดแจ้งทางท่าน ส.อบต.

หรือติดต่อกองช่างโดยตรง 06-5259-6963

♥อบต.สำโรงยินดีรับใช้ทุกช่องทางครับ♥

อัพเดทเมื่อ : 27-10-2023 09:35:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology