รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี 2566

โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สำโรง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566

ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหน่วยจัดประสบการณ์ปฐมวัย เรื่อง สัตว์โลกน่ารัก

อัพเดทเมื่อ : 27-10-2023 09:23:02


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology