รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ภารกิจซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง รวม 2 จุด

ภารกิจซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 รวม 2 จุด

 

พบเห็นไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด โปรดแจ้งท่าน ส.อบต.หรือ

ติดต่อกองช่างโดยตรง 06-5259-6963

 

#อบต.สำโรงยินดีรับใช้ทุกช่องทางครับ

อัพเดทเมื่อ : 29-08-2023 09:20:55


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology