รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมควบคุมงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกขุนละคร ร่วมกับตัวแทนภาคประชาชน เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

กิจกรรมควบคุมงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกขุนละคร 

ร่วมกับตัวแทนภาคประชาชน เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

 

#ยิ่งเปิดเผยยิ่งโปร่งใส

#ร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบ

#กองช่าง อบต.สำโรง โทร.06-26261553

อัพเดทเมื่อ : 22-08-2023 09:02:11


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology