รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง

ภารกิจซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2566 รวมจำนวน 8 จุด
พบเห็นไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด โปรดแจ้งทางท่าน ส.อบต.
หรือ ติดต่อกองช่างโดยตรง  06-5259-6963
#อบต.สำโรงยินดีรับใช้ทุกช่องทางครับ
อัพเดทเมื่อ : 15-05-2023 09:32:15


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology