โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมย. 2566 โดยความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
และ กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อตระหนักรู้ค่านิยมการปฏิบัติงาน ร่วมสร้างจิตสำนึกงานบริการสาธารณะ และพัฒนากระบวนทัศน์ทางคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดผลสัมฤทธิ์
ของประชาชนเป็นสำคัญ
อัพเดทเมื่อ : 25-04-2023 13:18:34


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology