รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่าต่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 อบต.สำโรงได้จัดโครงการผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่าต่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมีคณะผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน ประธาน อสม. ผู้สูงอายุ ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลสำโรง เด็กและเยาวชน พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม

อัพเดทเมื่อ : 13-04-2023 16:04:41


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology