กิจกรรมควบคุมงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3

กิจกรรมควบคุมงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองประดู่ , บ้านหนองตะแบก บ้านโคกขุนละคร
และบ้านโพนทรายใต้ ร่วมกับ ตัวแทนภาคประชาชน เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2566
กองช่าง อบต.สำโรง โทร.06-26261553
อัพเดทเมื่อ : 03-04-2023 13:22:45


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology