รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 5 โครงการ

กิจกรรมตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รวม 5 โครงการ ร่วมกับ ตัวแทนภาคประชาชน เมื่อวันที่ 2 มีค. 2566
อัพเดทเมื่อ : 02-03-2023 15:43:28


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology