รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการเฝ้าระวังและบรรเทาเหตุฉุกเฉินสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566

โครงการเฝ้าระวังและบรรเทาเหตุฉุกเฉินสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13-14 กพ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สำโรง ทั้ง 2 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ สาธิตและฝึกปฏิบัติจริงแก่เด็กเล็กและบุคลากร อันจะเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียของพี่น้องตำบลสำโรงโดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากเทศบาลเมืองเมืองปักมา มาให้ความรู้และสาธิตการฝึกอบรมในครั้งนี้
อัพเดทเมื่อ : 13-02-2023 14:12:53


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology