รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ตรวจสอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังแสงอาทิตย์ จำนวน 5 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย ร่วมกับ อบต.สำโรงและผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบ
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังแสงอาทิตย์หมู่ที่ 1 , 2 , 5 , 6 และ 10 เพื่อประกอบการคืนหลักประกันสัญญา
อัพเดทเมื่อ : 02-02-2023 15:31:42


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology