รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

หารือแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานประกอบการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลสำโรง

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานประกอบการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลสำโรง 

อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราสีมา

 

เมื่อวันที่  23 มกราคม  พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. นายประเทือง  ภักเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานประกอบการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลสำโรง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  เจ้าหน้าปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย ผู้นำชุมชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ  พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.สำโรง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานประกอบการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลสำโรง  และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง


อัพเดทเมื่อ : 01-02-2023 09:36:55


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology