รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 2 จุด บริเวณบ้านตูม หมู่ที่ 8 และ บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 กองช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 2 จุด

หมู่ 8 บ้านตูม จำนวน 1จุด 

หมู่ 5 บ้านหนองตะแบก จำนวน 1 จุด 

 

พบเห็นไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด โปรดแจ้งทางท่าน ส.อบต.

หรือ ติดต่อกองช่างโดยตรง โทร 06-5259-6963

อบต.สำโรงยินดีรับใช้ทุกช่องทางครับ

อัพเดทเมื่อ : 19-01-2023 09:20:31


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology