รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 กองช่างออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสำโรง จำนวน 1 จุดและ
ต่อสายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองตะแบก อีก 1 จุด
อัพเดทเมื่อ : 17-01-2023 10:14:19


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology