รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะแบก ม.5

เมื่อวันที่ 17  มกราคม   2566  กองช่าง อบต.สำโรง ได้ออกควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะแบก ม.5 

อัพเดทเมื่อ : 17-01-2023 10:08:29


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology