รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด 2566 หมู่บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3

โครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด 2566 เมื่อวันที่ 21-22 พย. 2565 ณ หมู่บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3
พูดคุยปัญหาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ทบทวนความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะ 3Rs
สาธิตการจัดทำที่กำจัดขยะและวิธีการกำจัดขยะในครัวเรือน
ลงนามบันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน รวม 85 หลังคาเรือน
สนับสนุนถังปูนเพื่อจัดทำที่กำจัดขยะครัวเรือน หลังคาเรือนละ 2 ท่อน
ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ และมาร่วมกันสร้างตำบลสำโรงน่าอยู่กันนะคะ
อัพเดทเมื่อ : 22-11-2022 09:47:45


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology