รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน ศพด. ประจำปี 2565

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน ศพด. ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565  
ณ ห้องประชุม อบต.สำโรง  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและมาตรการป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก  
ตลอดจนสร้างความร่วมมือในดูแลพัฒนาการของเด็กเล็กร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง

โดย สปสช.อบต.สำโรง ร่วมกับ รพ.สต.ขุนละคร และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ ที่นี้นะคะ
อัพเดทเมื่อ : 14-06-2022 09:31:02


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology