รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อโควิด19

กิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อโควิด19 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 10-26 พ.ค. 2565 โดยความร่วมมือระหว่าง ผู้นำชุมชน อสม. ทั้ง 10 หมู่บ้าน และหน่วย สปสช.อบต.สำโรง

อัพเดทเมื่อ : 27-05-2022 15:50:53


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology