รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ออกฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกพื้นที่ฉีดพ่เพื่อนหมอกควัน ณ โรงเรียนวัดโพนทราย

และโรงเรียนวัใหม่สำโรง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสำโรง

อัพเดทเมื่อ : 17-06-2021 14:25:04


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology