รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และวิธีป้องกันโรค Covid-19

เมื่อวันที่ 7เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และวิธีป้องกันโรค Covid-19 ให้แก่ผู้ค้าขายสินค้าโดยรถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์ (รถพุ่มพวง) ในพื้นที่ตำบลสำโรง เพื่อป้องกันโรค Covid-19 เข้าสู่ชุมชน

อัพเดทเมื่อ : 07-04-2020 09:26:48


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology