รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการบูรณาการร่วมกับรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559

โครงการบูรณาการร่วมกับรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 
วันพุธที่ 13 มกราคม 2559
ณ พื้นที่ทั้ง 10 หมู่บ้าน ของตำบลสำโรง อำเภอสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
อัพเดทเมื่อ : 15-01-2016 09:37:31


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology