ชื่อสินค้า      ...ขนมนางเล็ด...
รายละเอียด  กลุ่มทำขนมนางเล็ดตำบลสำโรง  รับสั่งทำขนมนางเล็ดรูปแบบต่าง
                   มีทั้งขนมนางเล็ดนำ้แตงโม  นางเล็ดข้าวเหนียวดำ
                   กลุ่มขนมนางเล็ดตั้งอยู่ที่บ้านสำโรง  หมู่ที่  6  ตำบลสำโรง  อำเภอปักธงชัย
                   จังหวัดนครราชสีมา  โทร  082-126-8646
   
ชื่อสินค้า       : ...ขนมข้าวแตน...
รายละเอียด   : กลุ่มทำขนมข้าวแตน  รับสั่งทำขนมข้าวแตนรูปแบบต่างๆ
                   กลุ่มทำขนมข้าวแตนตั้งอยู่ที่บ้านมะค่า  หมู่ที่  4  ตำบลสำโรง
                   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โทร  086-263-0404
   
    
ชื่อสินค้า       : ...พริกแกง...
รายละเอียด   : กลุ่มทำพริกแกง  รับสั่งทำพริกแกงทุกชนิด
                   กลุ่มทำพริกแกงตั้งอยู่ที่บ้านตูม  หมู่ที่  8  ตำบลสำโรง  อำเภอปักธงชัย
                   จังหวัดนครราชสีมา  โทร  087-900-7595
   
   
   
   
   
 
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1  E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology