รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง

โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 15 - 18 กันยายน 2558
ณ จังหวัดนครราชสีมา - เพชรบุรี - สมุครสาคร - ราชบุรี - นครปฐม
อัพเดทเมื่อ : 29-09-2015 13:35:02


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology