รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนและเยาวชนกับการก้าวสู่อาเซียน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนและเยาวชนกับการก้าวสู่อาเซียน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วันที่ 28 กันยนยน 2558
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
อัพเดทเมื่อ : 28-09-2015 13:32:35


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology