รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการอบรมให้ความรู้ บ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ปณิธาณความดี ปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการอบรมให้ความรู้ บ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ปณิธาณความดี ปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา
วันที่ 17 มิถุนายน 2558
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
อัพเดทเมื่อ : 29-06-2015 08:52:35


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology