รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมสนับสนุนหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อสำหรับทุกหลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน  2565 อบต.สำโรงได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อสำหรับทุกหลังคาเรือน
อบต.สำโรง ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลสำโรงยังคงสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง ย้ำให้ป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่เชื้อโรคติดต่อ
เพราะโควิดซา ไม่เท่ากับ ไม่มีโรคต่อ
อัพเดทเมื่อ : 08-09-2022 13:33:44


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology