รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลสำโรง (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4) สัปดาห์ที่ 6 ประจำปี 2565

โรงเรียนของเราน่าอยู่ สัปดาห์ที่ 6 ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 4) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลสำโรง
กิจกรรม "สูงวัยใส่ใจวิถีพุทธ" ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
อบต.สำโรงขอขอบพระคุณ
ทุกหน่วยงาน ทุกบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจคุณครูและนักเรียน มา ณ ที่นี้นะคะ
อัพเดทเมื่อ : 09-09-2022 13:27:43


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology