รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 6 จุด

ภารกิจซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
วันที่ 1-2 กันยายน 2565
หมู่ที่ 3 บ้านหนองประดู่ จำนวน 1 จุด
หมู่ที่ 4 บ้านมะค่า จำนวน 4 จุด
หมู่ที่ 7 บ้านโคกขุนละคร จำนวน 1 จุด
พบเห็นไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด โปรดแจ้งทางท่าน ส.อบต. หรือ ติดต่อกองช่างโดยตรง 06-5259-6963
#อบต.สำโรงยินดีรับใช้ทุกช่องทางครับ
อัพเดทเมื่อ : 02-09-2022 14:23:38


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology