รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวดทั้งจังหวัด 2565 หมู่บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1

โครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด 2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม และ วันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ หมู่บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1
1.พูดคุยปัญหาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
2.ทบทวนความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะ 3Rs
3.สาธิตการจัดทำที่กำจัดขยะและวิธีการกำจัดขยะในครัวเรือน
4.ลงนามบันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน รวม 114 หลังคาเรือน
5.สนับสนุนถังปูนเพื่อจัดทำที่กำจัดขยะครัวเรือน หลังคาเรือนละ 2 ท่อน
 ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ และมาร่วมกันสร้างตำบลสำโรงน่าอยู่กันนะคะ
อัพเดทเมื่อ : 02-09-2022 14:19:34


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology