รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมตรวจสอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำสัปดาห์

กิจกรรมตรวจสอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำสัปดาห์ (วันที่ 29 ส.ค.- 2 ก.ย. 2565)
เพื่อควบคุมปริมาณและคุณภาพตามหลักโภชนาการ โดยความร่วมมือของ รพ.สต.ขุนละครและตัวแทนผู้ปกครองของเด็กเล็ก
>>อาหารกลางวันคุณภาพสร้างพัฒนาการสมวัย<<
อัพเดทเมื่อ : 02-09-2022 14:05:57


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology