รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 ร่วมกับ ตัวแทนภาคประชาชน

กิจกรรมตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 ร่วมกับ ตัวแทนภาคประชาชน
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
อัพเดทเมื่อ : 06-07-2022 09:39:04


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology