รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

อบต.สำโรงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19

อบต.สำโรง ยังคงส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจพี่น้องในตำบลเช่นเดิม
วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 รวมจำนวน 4 ครัวเรือน
อัพเดทเมื่อ : 06-07-2022 09:32:20


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology