รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปี 2565

กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
โดย อบต.สำโรง ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาประจำหมู่บ้าน เพื่อรับมอบวัสดุกีฬาสำหรับให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
#อบต.สำโรงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินเพื่อต่อต้านยาเสพติด
อัพเดทเมื่อ : 24-06-2022 14:09:39


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology