รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565

อบต.สำโรง จัดกิจกรรมตาม “โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565  ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์วัดมะค่า  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างความตระหนักในการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน
กิจกรรมสร้างการรับรู้สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมและความสำคัญของพื้นที่ป่าชุมชน
กิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลสำโรงกิจกรรมปลูกป่าชุมชน รวมจำนวน 250 ต้น

ขอขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนมา ณ ที่นี้นะคะ

“การมีส่วนร่วมของประชาชน คือการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
อัพเดทเมื่อ : 06-06-2022 15:00:29


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology