รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการควบคุมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ ประจำปี 2565

เมื่อ วันที่ 30 พค. 2565 อบต.สำโรงได้จัดกิจกรรมตาม "โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ ประจำปี 2565"
>> โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาล ทบทวนมาตรการเผชิญเหตุ รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อโรคติดต่อร่วมกันในชุมชน
>> ขอขอบคุณ รพ.สต.ขุนละคร , รพ.สต.นางเหริญ , รร.วัดใหม่สำโรง , รร.วัดโพนทราย , ผู้นำชุมชนและ อถล. 10 หมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดีเสมอมา
 และตรวจคัดกรองด้วย ATK ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรวมจำนวน 106 คนปรากฎพบผู้ติดเชื้อ 2 คนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.นางเหริญมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
อัพเดทเมื่อ : 30-05-2022 15:42:55


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology