รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

อบต.สำโรง ยังคงส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เฝ้าระวังการติดเชื้อ

 อบต.สำโรง ยังคงส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เฝ้าระวังการติดเชื้อ เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจพี่น้องในตำบลเช่นเดิม
วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 รวมจำนวน 7 ครัวเรือน
“ห่างกันสักพัก แต่รักเหมือนเดิมนะคะ"
อัพเดทเมื่อ : 27-05-2022 15:33:04


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology