รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พค.“สุขภาพของเรา ใครจะดูแลได้ดีเท่าตัวเราเอง” เราต่างรู้ว่าพิษภัยของบุหรี่นั้นมีมากมายเพียงใด
เพราะนอกจากบุหรี่จะทำลายสุขภาพของผู้สูบ เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคภัยต่างๆ ที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงแล้ว  
บุหรี่ยังทำร้ายคนที่อยู่รอบข้าง รวมทั้งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2565 นี้ อบต.สำโรง ขอเชิญชวนทุกคนลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่
สำหรับลูกหลานชาวสำโรง “เลิกบุหรี่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”
อัพเดทเมื่อ : 31-05-2022 15:23:06


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology